-
چاپیار

با استعانت به یاری پروردگار گروه نرم افزاری چاپیار

   

در نمایشگاه دیگری با عنوان دوازدهمین نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی تهران  حضور فعال خواهد داشت.از کلیه کاربران و مشتریان محترم دعوت به عمل می آید تا از غرفه این شرکت در طول نمایشگاه دیدن فرمایند.

 

در طول برگزاری نمایشگاه نرم افزار  حسابداری و مدیریت سفارشات چاپی (چاپیار) با 20 درصد تخفیف ارائه خواهد شد.
به امید دیدار شما

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران
سالن: 10-11
غرفه : شرکت نرم افزاری چاپیار ( غرفه 126)
زمان: 12 تا 15 دی ماه ساعت 9 الی 17