-
چاپیار

یه پیشنهاد شگفت انگیز فقط به مدت 72 ساعت و تا پایان ساعت اداری ( ساعت 13 )  روز پنجشنبه مورخ 28 آبان ماه 1394 
کلیه کاربران در این طرح می توانند درخواست فعالسازی  یک عدد خط 10 رقمی 50004 داشته باشند.
جهت درخواست لطفا با شماره 05138685882 (شرکت چاپیار) تماس بگیرید.

*** این شماره رایگان فقط به کاربرانی تعلق میگیرد که افزونه پیامک را روی نرم افزار فعال کرده باشند.