-
چاپیار
 

برای دانلود فیلم ویژگی های جدید اینجا را کلیک کنید 
 جهت آموزش ویژگی های جدید حتما فیلم را نگاه کنید.
 نرم افزار چاپیار به نسخه 4.4.50 با 14 ویژگی جدید بروز شد.
ویژگی های جدید:
 عنوان طراحی به ثبت سریع فروش اضافه شد.
 اضافه شدن امکان انتخاب «طراح مرتبط» برای رسته طراحی در ثبت سریع فروش بجای «توسط دستگاه» و حذف کلید «طراحی»
امکان مشاهده تداخل حساب‌ها در منوی عملیات حسابداری
 امکان مشاهده خصوصیات طراحی در مدیریت آیتم‌ها :: عنوان طراحی/ نام طراح/ مشخصات طراحی (اندازه و تعداد) /تاریخ تحویل/ هزینه طراحی /توضیحات طراحی
 امکان تغییر عنوان طراحی و توضیحات طراحی در همان فرم مدیریت آیتم‌ها
امکان اضافه کردن فایل در صفحه مدیریت آیتم‌ها از طریق دکمه (برای ویندوزهایی که مشکل drag/drop دارند)
امکان مشخص کردن فایل اصلی چاپ و ارسال از ایمیل در همان فرم مدیریت آیتمها برای یک فایل
با استفاده از دکمه F5 می‌توانید فرم مدیریت آیتم‌ها را به روز کنید
تنظیماتی کردن چاپ عنوان سفارش (مثلا سفارش فروش یا خرید) در تنظیمات فاکتور
افزودن امکان تغییر تاریخ در هنگام دریافت مانده سفارش
هشدار در صورت یکی بودن شماره فاکتورها :: در تنظیمات برنامه » پیش‌فرض‌های قسمت‌های مختلف » سفارشات، قسمتی در نظر گرفته شد که این هشدار داده شود یا نه.
افزودن سطح دسترسی «اجازه تغییر شماره فاکتور در ویرایش» به سطح دسترسی‌ها (زیر مجموعه «سفارشات») تا از این طریق همه اجازه تغییر شماره فاکتور را در ویرایش سفارش نداشته باشند. 
تنظیماتی کردن توالی نمایش صورت‌حساب‌ها در تنظیمات برنامه » پیش‌فرض‌های قسمت‌های مختلف » پایه ::  قدیم به جدید / جدید به قدیم
امکان مشخص کردن تاریخ انجام عملیات چک // به عنوان مثال تاریخ وصول چک را می توانید مشخص کنید
مشکلات رفع شده:
آیتم‌های خرید نباید بلافاصله به مرحله در حال انجام بروند و در کارتابل نمایش داده شوند.
 فونت توضیحات فاکتور بزرگ‌تر شد.
 در حالت ویرایش تیک طراحی دارد در ثبت فروش معمولی بیاید تا بتوان از این طریق ویرایش کرد.
رفع مشکل ثبت نشدن اسناد حسابداری چکی که در انتها تایید نشده است. این چک باید حذف شود.
اجازه ثبت چک با پشت نمره خالی داده شد
رفع مشکل تداخل حساب در صورتی که نام فرد یک سفارش دارای دریافتی نزد صندوق را ویرایش کنیم. در این حالت هشدار داده می‌شود.
رخداد مربوط به «زیر یک متر = یک متر» در ثبت سریع فروش تصحیح شد.
رفع مشکل‌های موجود در ویرایش سفارش
حل مشکل «زیر یک متر = یک متر» در هنگام ویرایش سفارش
مشکل drag/drop مربوط به ویندوز8 تصحیح شده است. برای فعال‌سازی تماس بگیرید.
دسته‌چک‌های حذف‌شده در ابتدا نباید در مدیریت دسته‌چک‌ها نمایش داده شوند.
رنگ وضعیت‌ها در مدیریت سفارشات هم نمایش داده می‌شود
رفع مشکل به حساب ننشستن یک آیتم حذف شده که در انتها تایید نمی‌شود. حذف آیتم موکول به تایید سفارش شد و در همان ابتدای حذف آیتم پاک نمی‌شود.
 بعد از ویرایش آیتم صفحه مدیریت آیتم‌ها به روز می‌شود
 طراح پیش‌فرض در ثبت سریع فروش می‌آید
قیمت واحد خرید مربوط به واسط در ثبت معمولی فروش در صورت تغییر کالا به روز می‌شود
رفع مشکل ذخیره نشدن توضیحات در ثبت سریع فروش
قسمت طراحی مربوط به ثبت سریع فروش بزرگتر شد
واسطه از برگشت فروش حذف شد
رفع مشکل چاپ فاکتور در صورت‌حساب سازمان // در این حالت نام نمایشی استفاده شده و نام سازمان می‌آید.